Integritetspolicy för tjänster erbjudna av Move24 Group GmbH genom move24.se

Genom att godkänna följande policy samtycker du till den behandling av personuppgifter som Move24 Groups GmbH (hädanefter Move24) som operatör av www.move24.se vidtar i enlighet med följande. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.

Information som Move24 samlar in

Vid användande av Move24s hemsida samt tjänster kan Move24 komma att behandla:

 • Uppgifter lämnade i samband med användande av Move24s tjänster så som namn, adress, telefonnummer, personnummer, ålder och e-postadress
 • Information om din användning av Move24s webbplats innefattande trafikdata, platsdata och kommunikationsdata
 • Information om de bokningar eller offerter du begärt eller bokat via Move24

Alla uppgifter samt information ovan benämns hädanefter Personuppgifter.

Move24 Groups GmbH, [org.nr, adress] är personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter som du lämnar till Move24 för tillhandahållandet av våra tjänster.

Användande av Personuppgifter

Vi behandlar dina Personuppgifter:

 • För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt ge dig en god service
 • För att förse dig med erbjudanden av intresse för dig. För att åstadkomma detta analyserar Move24 dina Personuppgifter. För att uppnå detta kan Move24 behöva samköra dina Personuppgifter med andra register och lämna uppgifterna till andra bolag såsom våra samarbetspartners. Baserat på analysen anpassar Move24 erbjudanden och marknadsföring till dig. Du kan när som helst skriftligen anmäla till oss om du inte vill att vi ska behandla dina Personuppgifter för direkt marknadsföring
 • För att analysera trafik och därigenom förbättra move24.se för att ge dig en bättre användarupplevelse
 • För att förbättra Move24s allmänna tjänster och förhindra eller avslöja missbruk.

Move24 gör sitt yttersta för att säkerställa att överföringen av dina Personuppgifter är säker. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter vidarebefordras till tredje part endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, när det är absolut nödvändigt för drift eller underhåll av move24.se, för att följa gällande rätt, tillvarata Move24s rättigheter eller om du samtycker till att Personuppgifterna vidarebefordras.

E-post

Om du under användandet av Move24s tjänster accepterar att få information som ska skickas av Move24 eller någon av våra samarbetspartners, tillåter du oss att använda dina Personuppgifter för att skicka information om erbjudanden och andra tjänster som vi eller våra samarbetspartners tillhandahåller via E-post. Du har alltid rätt att undanbe dig fortsatt information och erbjudanden genom att meddela oss via e-post till unsubscribe@Move24.co.uk eller via brev till Move24 UK Ltd, 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE.

Cookies

Cookies ger information om den dator som används av en användare. Deras användning möjliggör för Move24 att driva en effektiv service och att spåra användarmönster hos användarna av våra tjänster med det enda syftet att ge en individualiserad och förbättrad kundupplevelse. Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsarhistorik. De identifierar dig inte personligen. Det är statistiska data. Denna statistiska data identifierar inte några personliga uppgifter alls. Du kan justera inställningarna på din dator för att avböja eventuella cookies om du vill. Detta kan enkelt göras genom att aktivera inställningen för avvisa cookies på din dator. Om du gör det finns det en sannolikhet att du inte kommer att kunna använda aktuella eller framtida delar av vår portal. För en mer noggrann förklaring av vad cookies är och hur de fungerar, besök www.allaboutcookies.org.

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, som lägger till cookies på din enhet. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress, som du hittar på internet) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Om du har aktiverat anonymisering av din IP-adress, kommer din IP-adress att förkortas på Googles servrar inom Europeiska unionen eller andra medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas din IP-adress vidare till en amerikansk server som förkortas där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje part där det krävs att det görs enligt lag, eller där sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. För mer information om Google Analytics, se deras uppgifter om Cookies och Analytics, samt deras integritetspolicy för Google Analytics. Dessutom kan du välja bort att ha dessa cookies placerade på din enhet genom att ladda ner och installera följande Browser-plugin: http//:tools.google.com.

Samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till den behandling av dina Personuppgifter som beskrivs ovan. Dina Personuppgifter får dock fortsatt behandlas av Move24 om behandlingen är nödvändig för att

 • avtalet med dig ska kunna fullgöras eller om åtgärder som du begärt ska kunna vidtas innan avtal träffas
 • vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • dina vitala intressen ska kunna skyddas
 • en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • vi eller en samarbetspartner ska kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning
 • ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos Move24 eller en av våra samarbetspartners ska kunna tillgodoses, om det intresset väger tyngre än ditt intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.
Övrigt

Denna integritetspolicy är inte tillämplig om du lämnar Move24s webbplats via till exempel en sponsrad länk.

Tillgång till information

Enligt Personuppgiftslagen (1988:204) har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall oss på unsubscribe@move24.com eller genom att skicka ett brev till Move24 Group GmbH, Chausseestr. 86, 10115 Berlin, Germany. Du har rätt att få denna information gratis en gång per kalenderår. Önskar du begära information oftare än så förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift om 100 sek per gång.

2019 | Move24 Group GmbH | Chausseestr. 86 | DE-10115 Berlin