Frågor & Svar

Har du några frågor? Vi har svaren: Kontakta vår kundtjänst på direkten.

Betalning och fakturafrågor

>

Klagomål

>

5 vanligaste frågorna

Vilka tjänster ingår i alla flyttar?
+

I varje flytt ingår alltid följande: lastning och avlastning av gods, transport och försäkring med värde av 6200 kr per kubikmeter. Utifrån era behov erbjuder vi också montering och nedmontering av möbler, magasinering och packhjälp som extra tillägg.

Vänligen ring oss: 08 124 588 05
Jag har mer saker än planerat, vad händer nu?
+

Om det framkommer på flyttdagen att det finns fler föremål än de som står på din packlista kan vi självklart ta med de extra sakerna så länge det finns plats i flyttbilen till en extra kostand. Ifall de extra föremålen inte får plats i flyttbilen kan vi även anordna ytterligare en flytt för att transportera dem. Kontakta oss på kundtjänst för att få ett prisörslag.

Vänligen ring oss: 08 124 588 05
Hur säkerställer Move24 kvaliteten/kapaciteten av mitt flyttteam?
+

Move24 har de högsta kraven av kvalitet på flyttpersonalen som sköter alla de flyttar vi har. Varje team genomgår en mycket nogrann kvalitetskontroll som utförs regelbundet. Pålitliga flyttteam värderas högt i vårt interna nätverk. De belönas för goda meriter och därmed används ofta till flyttar. Move24 säkerställer att kvaliteten på vår flyttpersonal möter den högsta möjliga standarden och ständigt förbättras, allt för göra det så föremålningt för både oss och dig som kund.

Vänligen ring oss: 08 124 588 05
Vad händer om det sker en oförutsedd försening, till exempel på grund av motorstopp?
+

Om fallet skulle vara så att din flyttpersonal är försenad, på grund av till exempel dåligt väder eller en motorskada, kommer vi att skicka ut en förfrågan till alla våra 400 flyttlag. Vi kommer använda oss av alla tillgängliga medel för att se till att din flytt kan utföras så snabbt som möjligt genom att hitta ersättningspersonal till dig. I fall av sådan försening, vänligen genast kontakta vår kundtjänst.

Vänligen ring oss: 08 124 588 05
Om skador uppstod under min flytt, hur kommunicerar jag det då till er?
+

Det första du ska göra är att notera dessa i flyttprotokollet och sedan informera oss om det genom skadeformuläret (du kan hitta denna under kategorin 'Klagomål' under avsnittet 'Efter din flytt'). Detta garanterar en smidig och snabb hantering av din reklamation. Synliga skador måste anmälas till oss inom 24 timmar efter din flytt och dolda skador ska anmälas inom 14 dagar efter din flytt. Detta är tidsperioder satta utav vårt försäkringsbolag. Fotobevis måste skickas in i samband med din skadereklamation och alla de skadade föremålen måste stå listade i formuläret.

Vänligen ring oss: 08 124 588 05
2019 | Move24 Group GmbH | Chausseestr. 86 | DE-10115 Berlin